Meer dan 700 mensen sterven aan stress op het werk en er lopen er nog meer gevaar. Werkstress en pesten verhogen ook het risico op zelfmoord. Dit blijkt uit een nieuw rapport over werk gerelateerde sterfte van de Zweedse Arbeidsinspectie.

Elk jaar sterven ongeveer 3 000 mensen in Zweden voortijdig aan ziekten en verwondingen die door het werk worden veroorzaakt. Dit zijn mensen die zijn blootgesteld aan lawaai, ploegenarbeid, stof, asbest, silica en aanhoudende zware lichamelijke arbeid. Zij kunnen ook zijn blootgesteld aan hoge werkdruk, stress en pesterijen. Zweden heeft ca. 10 miljoen inwoners.

Bengt Järvholm, hoogleraar arbeids- en milieugeneeskunde aan de Universiteit van Umeå, heeft namens de Zweedse Arbeidsmilieu-autoriteit een overzicht gemaakt van de stand van de kennis over risicofactoren in de werkomgeving die leiden tot ziekte en vroegtijdige sterfte. De compilatie is een update van twee soortgelijke rapporten uit 2019.

– “De stand van de kennis is grotendeels onveranderd”, zegt Bengt Järvholm. Uit het rapport blijkt dat jaarlijks ongeveer 40 mensen sterven door ongevallen, meer dan 700 door stress en hetzelfde aantal door ploegendienst. Bijna 300 sterven door asbest en iets meer dan 400 door stof.

Naar verwachting zal het aantal sterfgevallen door stof en asbest in de toekomst echter afnemen. Werkgerelateerde stress zal daarentegen naar verwachting meer levens gaan eisen.

– “De stress van de afgelopen 20 jaar lijkt vrij constant te zijn, en aangezien die blijft bestaan en het effect van blootstelling aan stress enige tijd op zich laat wachten, verwachten we dat het aantal sterfgevallen zal toenemen”, aldus Bengt Järvholm.

Studies hebben een verband aangetoond tussen werkdruk en hart- en vaatziekten als doodsoorzaak. Hoge werkdruk in combinatie met weinig controle is bijzonder schadelijk. Nieuwe studies hebben nu ook een verband aangetoond tussen hoge werkdruk en zelfmoord.

Een Zweedse studie onderzocht of werkgerelateerde stress het risico op zelfmoord of zelfmoordpogingen verhoogt. De onderzoekers concludeerden dat de mate van controle op het werk van invloed was op de incidentie van zelfmoord.

– “Te weinig zelfcontrole en te veel te doen hebben verhoogt het risico om zelfmoord te plegen. Als je de zelfcontrole kunt vergroten, wordt het risico op zelfmoord kleiner”, aldus Bengt Järvholm.

In het rapport bespreekt Bengt Järvholm ook recente studies die het verband aantonen tussen pesten op het werk en zelfmoord. In een Deense studie werd mensen gevraagd vragenlijsten in te vullen waarin stond of ze gepest waren en vervolgens keken de onderzoekers of ze zelfmoord hadden gepleegd of een poging daartoe hadden gedaan.

-“Dit bleek het risico te verdubbelen,” zegt Bengt Järvholm.

In Zweden is een vergelijkbaar onderzoek gedaan, waaruit eveneens een verdubbeld risico blijkt.

-“Als je de cijfers van deze studies neemt en ze herberekend, betekent dit dat ongeveer 60 mensen per jaar zelfmoord plegen vanwege hun werk.

Het rapport benadrukt ook het belang van de bedrijfsgrootte in relatie tot dodelijke ongevallen en werkgerelateerde ziekten. Bedrijven met minder dan 100 werknemers hebben meer kans op dodelijke ongevallen. Uit onderzoek blijkt ook dat grotere bedrijven geneigd zijn moeilijke taken over te dragen aan kleinere bedrijven.

-“We moeten op een andere manier met kleine bedrijven samenwerken dan we nu doen,” zegt Bengt Järvholm.

AANTAL WERKGERELATEERDE STERFGEVALLEN PER JAAR

Ongevallen 37,0

Stress 772,4

Ploegendienst 727,7

Stof (COPD) 421,4

Asbest 267,5

Kwarts 125,2

Motoruitlaatgassen 547,4

Passief roken 194,8

Lasrook 71,0

Ioniserende straling 4,8

Meer onzeker gerelateerde relaties zijn er m.b.t.:

Lawaai 777,4

Aanhoudend zware lichamelijke inspanning 1 548,8

Lees het volledige rapport (PDF) Werkgerelateerde sterfgevallen in Zweden op de site middels onderstaande link. Het betreft een update van de kenniscompilatie 2019:3/4 van de Swedish Work Environment Authority.

Ga hier naar het Zweedse artikel.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder