De Rechtbank heeft geoordeeld (19-03-2018) dat normale smartphones zijn toegestaan in ATEX zones. Voorwaarde hierbij is wel dat de smartphones moeten voldoen aan de essentiële eisen uit de ATEX 114 richtlijn: bijlage I (of ATEX 95 voor 2016: bijlage II).

In 2015 heeft de Arbeidsinspecteur een boete opgelegd vanwege het gebruik van normale smartphones in ATEX zones. Deze smartphones waren niet voorzien van een Ex-markering en voldeden niet aan het Warenwetbesluit explosieveilig materieel. De werkgever is het hier niet mee eens en gaat in beroep.

De werkgever stelt zich op het standpunt dat smartphones met Ex-markering niet verplicht zijn, omdat in artikel 3.5.e, aanhef en onder e van het Arbobesluit de mogelijkheid wordt geopend om door middel van “andere eisen” te komen tot een veilige werkomgeving.

Smartphones moeten worden gebruikt overeenkomstig de categorieën als bedoeld in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Hieruit volgt dat de smartphones van de werkgever moeten voldoen aan de eisen van bijlage II van de ATEX 95 richtlijn* maar dat het niet noodzakelijk is dat de telefoons zijn voorzien van een daartoe strekkende CE-markering. Is die markering er wel dan bestaat er een rechtsvermoeden dat de telefoons voldoen aan de eisen van bijlage II van de richtlijn.

Bij het ontbreken van een dergelijke markering rust op de werkgever de bewijslast om aan te tonen dat de telefoons voldoen aan de eisen van bijlage II van de richtlijn.

Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit niet dat daarmee een lager beschermingsniveau is toegestaan bij het gebruik van apparatuur dat niet de betreffende CE-markering, gevolgd door een Ex-codering, heeft. Er zal immers nog steeds moeten worden voldaan aan de fundamentele eisen die gesteld worden in bijlage II van de richtlijn.

De volledige uitspraak is via het IAB Ingenieurs via deze link van het downloadarchief te downloaden.

Opmerkingen IAB Ingenieurs : Zijn Smartphones toegestaan in ATEX zones?

* De uitspraak is nog van toepassing op de oude ATEX 95 richtlijn. Derhalve wordt deze richtlijn hier genoemd.

LET OP! Er zijn best nog wel wat opmerkingen te plaatsen bij deze uitspraak. Het is dan ook niet uitgesloten dat er een hoger beroep zal worden ingesteld.

LET OP! Deze uitspraak betekent niet dat er zonder meer allerlei soorten telefoons zijn toegestaan in ATEX zones. De gebruiker zal moeten aantonen dat deze telefoons, of andere apparatuur voldoende veilig zijn. Dat betekent dat er een grondige ontstekingsanalyse moet worden gemaakt en dat moet worden voldaan aan bijlage I van de ATEX 114 richtlijn.

Met dank aan IAB Ingenieurs! (https://www.iab-ingenieurs.nl/)


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder