Kanker is nog steeds de meest voorkomende oorzaak van beroepsdoden in de Europese Unie. Asbest, allang verboden, staat nog steeds bovenaan de lijst vanwege de lange latentietijd, maar ongeveer 500 andere chemische stoffen zijn nu in de EU ingedeeld als kankerverwekkend of worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn.

De risico’s op de werkplek kunnen zeer groot zijn en variëren sterk. Ter bescherming van de werknemers zijn er daarom uitgebreide regelingen in de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk, zoals grenswaarden.

Er bestaan ook Europese veiligheidsvoorschriften voor chemische stoffen, zoals de verplichting om informatie over gevaren door te geven in het veiligheidsinformatieblad en de etikettering ervan.

Niettemin, kankerverwekkende stoffen en hun risico’s op de werkplek worden vaak over het hoofd gezien of niet serieus genoeg genomen.

Het gezamenlijke Europese initiatief “Routekaart naar carcinogene agentia” heeft tot doel het publiek bewuster te maken van de risico’s van kankerverwekkende stoffen. Het biedt een platform voor praktische oplossingen voor werkgevers en werknemers voor activiteiten met kankerverwekkende gevaarlijke stoffen, en bevordert de overdracht van kennis tussen bedrijven, organisaties voor veiligheid en gezondheid op het werk en de lidstaten.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder