Hierbij de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NPR 7910-2

Onlangs (01-02-2018) is het nieuwe ontwerp van de NPR 7910-2 versie 2018 gepubliceerd.
Deze omvat weer diverse wijzigingen waaronder:

Beoordeling van explosierisico’s (nieuwe paragraaf 4.7.2)
Op basis van een risicoanalyse kan worden bepaald of een hoger of lager beschermingsniveau van materieel kan worden toegepast in een gevarenzone. Dus er kan worden afgeweken van de standaard EPL – gevarenzone voorschriften (zone 20 = EPL Da; zone 21 = EPL Db; zone 22 = EPL Dc.

Kwalificatie van personeel (nieuwe paragraaf 5.2.4)
De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben. Er wordt gerefereerd aan de IECEx05 module Ex 002.

Nieuwe of aangepaste beschrijvingen van gevarenbronnen (aanpassingen in paragraaf 5.5.3.2)
Geen gevarenbron: dubbel uitgevoerde flexibele verbindingen of filterzakken waarbij door goed ontwerp, beproeving, monitoren, goede constructie, goed onderhoud en goede bedrijfsvoering de kans op het vrijkomen van een brandbare stof verwaarloosbaar klein is.

Een nieuwe gevarenzone: “Inert Gebied” (paragraaf 5.6.4 en 3.12.3)

Een volledig overzicht met de belangrijkste wijzigingen en een toelichting daarop kun je lezen via deze link op de IAB website.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder