vg planWelke beschermende & reflecterende werkkleding is wel of niet wettelijk verplicht?

In de (Arbo) wet staat nergens expliciet beschreven dat beschermende en reflecterende werkkleding verplicht is. Echter geeft de Wetgever wel aan dat een RI&E verplicht is, en dat de hieruit voortkomende bevindingen opgevolgd dienen te worden. Zie hiervoor verderop in dit schrijven – arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 8.2

Dit houdt met andere woorden in dat men hoe dan ook altijd te maken krijgt met werkkleding en of deze voldoende bescherming bieden in de voorkomende werksituaties.

Een bouwvakker kan dan bijvoorbeeld volstaan met een zogenaamde ‘doorwerkjas’ en broek, zonder reflecterende opdruk, tijdens winterse omstandigheden, terwijl een wegwerker dezelfde soort kleding moet dragen terwijl deze wel voorzien zijn van een reflecterende opdruk omdat hij / zij van verre herkenbaar moeten zijn voor verkeersdeelnemers.

Op het gebied van eisen en toepassingen voor werkkleding is er, o.a. op EU niveau, voldoende regelgeving waaraan werkkleding voor de diverse beroepsgroepen dienen te voldoen. Zie hiervoor Richtlijn 89/686/EEG – persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 8.2. Keuze persoonlijk beschermingsmiddel

Alvorens een persoonlijk beschermingsmiddel te kiezen maakt de werkgever, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, een beoordeling van de uitrusting die hij voornemens is ter beschikking te stellen, teneinde na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de in artikel 8.1, eerste, tweede en derde lid gestelde voorwaarden. Deze beoordeling omvat:

a. een risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren die niet met andere middelen vermeden kunnen worden;

b. een omschrijving van de kenmerken die de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bezitten om de onder a vermelde gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met eventuele gevaarbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen vormen;

c.een risico-inventarisatie en -evaluatie van de kenmerken van de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, vergeleken met de onder b bedoelde kenmerken.

Meer info? Kijk dan op de MKB servicedesk: http://www.mkbservicedesk.nl/813/werkkleding-persoonlijke-bescherming.htm#


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder