Corona binnenshuis bestrijden met meer ventilatie? Dan alsnog een ongezonde werkplek

Er wordt veel geschreven over goed ventileren in binnenruimten zoals kantoren, werkplaatsen en productiehallen om het corona virus geen of minder kans te geven.

Je kunt, zeker in de late lente, zomer en vroege herfst deuren en ramen open zetten voor een (te) goede ventilatie. Helaas zal deze manier van ventileren vaak leiden tot tocht. En teveel tocht is (ook al) niet goed voor de gezondheid.

Wat zegt de wetgever (Arbeidsomstandighedenwet) hierover:

Artikel 6.2. Luchtverversing

1 Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.

2 Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.

3 Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.

4 Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.

5 Het eerste lid is niet van toepassing op arbeidsplaatsen in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet.

6 Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet wordt slechts gebruikt indien het gebouw voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gegeven voorschriften met betrekking tot de van toepassing zijnde gebruiksfunctie in de zin van dat besluit.

Wat houdt bovengenoemd in, na diverse jurisprudentie:
Ventilatie betekent dat lucht in beweging is. Als de beweging van lucht binnenshuis te groot wordt, dan spreken we over hinderlijke tocht. Werkgevers moeten zorgen voor de juiste ventilatie en daarbij proberen tocht zoveel mogelijk te beperken.

Meer lezen?

Gratis Downloadlink richtlijn ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Richtlijn Tocht op de werkvloer


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder