noodverlichting

Welke normen zijn er voor noodverlichting?

De website Installatie Journaal geeft een overzicht. De volgende normen hebben betrekking op noodverlichting:

NEN-EN 1838

NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting. Lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. Het is een samenhang tussen het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet.

NEN 1010

NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Naast technische uitvoeringseisen benoemt deze norm specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.

NEN 3011

NEN 3011: Veiligheidskleuren en veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Bevat de voor Nederland belangrijke delen van NEN-EN-ISO 7010.

NEN-EN-ISO 7010

NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens.

Wil je meer lezen? Volg dan deze link.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder