Onze veiligheidscultuur : Meerdere redenen waarom velen gebruik van PBM en andere veiligheidsmiddelen verwaarlozen.

Meer dan de helft van de werknemers in bouw, metaal en industrie geeft aan dat zij de eigen veiligheid, de veiligheid van collega’s en arbeidsmiddelen verwaarlozen. Hierna volgt de uitleg waarom dit gebeurt.

Sifo – het Zweedse instituut voor opinieonderzoek(https://en.wikipedia.org/wiki/Sifo) – heeft in opdracht van Snickers Workwear(https://www.snickersworkwear.nl/) 441 werknemers in verschillende beroepsgroepen geïnterviewd. Dit onderzoek wijst uit dat meer dan de helft (52%) van mening is dat de veiligheidsregels op hun werkplek worden verwaarloosd, bijvoorbeeld:

50% geeft aan regelmatig, bewust, geen adembescherming te gebruiken op momenten wanneer het wel moest
30% gebruikt altijd kniebescherming, de overigen onregelmatig of nooit
40% draagt altijd een helm, de overigen onregelmatig of nooit
“Ik ben zeer verbaasd dat er zo veel werknemers zijn welke geen gebruik maken van de beschermingsmiddelen, zonder dit onderzoek zou ik dit niet hebben geloofd” zegt professor emiritus Arbeid- en Milieu Eva Vingård. verbonden aan de Uppsala Universiteit in Zweden.

In de antwoorden komen verschillende verklaringen naar voren over het waarom niet gebruiken van de beschermingsmiddelen, namelijk:

– Luiheid
– Laksheid
– Tijdsdruk
– Beschermingsmiddelen bemoeilijken het werken

ruim 20% geeft tevens aan dat de werkgever niet die beschermingsmiddelen verstrekt welke benodigd zijn voor de werkzaamheden
“Het heeft ook te maken met de veiligheidscultuur bij de bedrijven, deze kunnen zeer verschillen” zegt Eva Vingård. Zij geeft ook aan dat veel buitenlandse werknemers, welke bijvoorbeeld via onderaannemers en uitzendorganisaties, onder anderen in de bouw werkzaam zijn niet hetzelfde ‘veiligheidsdenken’ hebben als welke bij Zweedse werknemers traditioneel gangbaar is.

“Om meer grip op het probleem te krijgen moeten we meer investeren in preventie. Maar met name in de ambachtelijke beroepen in de (wegen) bouw, metaal en industrie is het echter moeilijk om stof, lawaai en trillingen bij de bron aan te pakken. Dan moet je er voor zorgen dat je de juiste bescherming mogelijk maakt” meent Eva Vingård.

“De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Maar iedere werknemer moet zich, zo lang als het mogelijk is, zichzelf ook beschermen. En krijgt men geen gehoor bij zijn of haar werkgever dan moeten zij hierover contact opnemen met de BHV’er, Veiligheidskundige of Inspectie SZW” aldus Eva Vingård.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder