asbest

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.37. : Definitie asbest

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:
-1°. actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4);
-2°. amosiet (Cas-nummer 12172–73–5);
-3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5);
-4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5);
-5°. tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6);
-6°. crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4);

b. asbesthoudende producten: producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige silicaten bevatten;

c. asbestvezel: een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1;

d. object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk.

Meer info over wet- en regelgeving? Ga dan naar de website www.wetten.nl

Of naar https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2017-01-01


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder