v&g plan

Wanneer moet een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) worden gemaakt?

Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) in de volgende gevallen verplicht:

– Projecten met een waarschijnlijke duur van meer dan vijfhonderd mandagen.
– Projecten met een waarschijnlijke duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment meer dan twintig werknemers tegelijk werken.
– Wanneer de bouw bijzondere gevaren met zich meebrengt, zie hiervoor ook bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouw-plaatsen.

Deze bijlage geeft een (niet volledige) opsomming van risicovolle situaties en werken:

– Bedelving.
– Vastraken.
– Vallen van hoogte.
– Verdrinking.
– Blootstelling aan chemische of biologische stoffen en ioniserende straling.
– Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
– Werken met springstof.
– Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken.
– Werken met duikuitrusting.
– Werken onder overdruk, bijvoorbeeld caissonwerk.
– Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen.

Het gaat dan om risico’s die de gebruikelijke bouw overstijgen. Bijvoorbeeld: werken op hoogte is een gebruikelijk risico in de bouw, maar werken op hoogte boven water of boven een weg is wel een extra risico.

Meer lezen? https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/verantwoord-opdrachtgeverschap/vraag-en-antwoord/wat-is-een-vg-plan


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder