preventiemedewerker1

Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie?

De Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers hun rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Daarom is de handreiking arbomaatregelen voor de preventiemedewerker ontwikkeld om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen.

Deze handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

preventiemedewerker

Dat het werk van de preventiemedewerker in bedrijven nog te vaak een mysterie is, is zeer jammer. Deze deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming, zoals ze in de Arbowet worden genoemd, kunnen een zeer bepalende rol spelen bij de zorg voor een gezonde en veilige werkplek.

Zo kunnen zij bijvoorbeeld een rol hebben bij het in kaart brengen en het aanpakken van de risico’s op de werkvloer, een centraal aanspreekpunt zijn voor werknemers, werkgevers en arbodeskundigen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf, werknemers helpen bij een gezonde en veilige werkwijze en bovendien een onafhankelijke signaalfunctie hebben voor als zaken niet goed gaan.

Kortom, mits goed georganiseerd kunnen preventiemedewerkers een belangrijke rol hebben.

Meer weten, download dan hieronder de handreiking!

Of ga via onderstaande link naar de website van de SER
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Publicaties/handreiking-preventiemedewerker

SER preventiemedewerker-handreiking Download

Handreiking SER preventiemedewerker


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder