noodverlichting

Wetgeving : Nooduitgang en Noodverlichting – beknopte informatie

Aan welke normen moeten vluchtwegen, nooduitgangen en de noodverlichting voldoen?

In het Arbobesluit vind je duidelijke richtlijnen.

Richtlijnen voor vluchtwegen en nooduitgangen (Arbobesluit artikel 3.6)

Werkruimten waarin activiteiten plaatsvinden met een verhoogd risico beschikken over 2 uitgangen. Deze uitgangen liggen tenminste 5 meter uiteen en bij voorkeur in tegenovergestelde wanden.

Ramen, luiken en andere niet voor normaal gebruik bestemde uitgangen kunnen een alternatieve gelegenheid tot ontkoming bieden, mits het verlaten van de ruimte langs die weg gemakkelijk en veilig kan geschieden.

Voor arbeidsplaatsen in ruimten die geen deel uitmaken van een gebouw zijn 2 onafhankelijke vluchtwegen beschikbaar. Indien de plaats, constructie en inrichting van een vluchtweg een veilige ontkoming waarborgt, kan worden volstaan met 1 vluchtweg.

Richtlijnen voor noodverlichting (Arbobesluit artikel 3.9 en artikel 3.7 vijfde lid)

Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichting zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

De noodverlichting op arbeidsplaatsen en vluchtwegen bedraagt minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale verlichting tot 1 uur daarna.

In ruimten zonder daglicht is altijd noodverlichting aanwezig, indien zich in deze ruimten personen kunnen ophouden.

Meer lezen over deze wet- en regelgeving?

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Wet- en regelgeving nooduitgang & noodverlichting


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder