Het geheel aan dampen en stoffen dat vrijkomt in de rubber producerende industrie wordt beschouwd als kankerverwekkend. Omdat de samenstelling van rubberstof en rubberdamp heel variabel is, is het echter niet mogelijk om een gezondheidskundige advieswaarde af te leiden. Daardoor kan de beroepsmatige blootstelling niet getoetst worden.

Volgens de vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad is meer onderzoek nodig om na te gaan welke blootstellingsmaten de meest relevante informatie verschaffen over de mate van blootstelling. Aanvullend zijn er gegevens nodig over de huidige blootstelling in de rubber producerende industrie. Die blootstelling is namelijk aanzienlijk veranderd de laatste decennia, waardoor onderzoeken naar blootstelling in het verleden nu minder relevant zijn.

Het is toch vreemd, deze melding van de Gezondheidsraad. Men geeft aan dat de stoffen kankerverwekkend zijn maar kunnen de beroepsmatige blootstelling niet toetsen. Mijns inziens is dit ook niet noodzakelijk als met er zorg voor draagt dat er geen blootstelling van rubberstof en rubberdamp plaats kan vinden.

Dit heet simpel gezegd BRONAANPAK, als het niet mogelijk is om de beroepsmatige blootstellingen te meten dan is dit de enige optie om blootstelling te voorkomen.

Wilt u het artikel van de Gezondheidsraad lezen? Volg dan deze link: Gezondheidsraad

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder