melding onveilige situatie

Om aan hun zorgplicht volgens de Arbowet te kunnen voldoen, is het van belang dat bedrijven op de hoogte zijn van werksituaties die tot ongevallen kunnen leiden. Alleen dan kunnen zij tijdig maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen. Hiervoor is de medewerking nodig van alle werknemers. Als iemand een onveilige situatie opmerkt, moet hij dit melden. (zie Arbowet, Artikel 11, sub e.)

Het betreft gevaren voor zowel medewerkers als voor derden. Het kan zijn dat een medewerker er niet gerust op is of zijn werkwijze veilig is of dat hij iets ziet wat gevaarlijk is. Denk bijvoorbeeld aan een openstaande liftdeur zonder liftkooi erachter, zonder afzetting. Het kan ook zijn dat een medewerker zelf (bijna) het slachtoffer is van een gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld als hij bijna of daadwerkelijk de openstaande liftkoker zou instappen. Met behulp van deze meldingen kunnen gevaarlijke situaties opgelost worden of ongevallen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden.

Download hier (xlsx) Melding Onveilige Situatie –> MOS Blanco

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

(Voorbeeld formulier) Melding Onveilige Situatie


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder