chemelot oud naar nieuw

Onderzoeksraad (OVV) : aanbevelingen voor het Brzo-toezicht krijgen vrijwel geen opvolging……. (van de overheid)

HET IS GEEN GRAP! De aanbevelingen voor het Brzo-toezicht krijgen vrijwel geen opvolging van onze OVERHEID.

Overheidspartijen – in het bijzonder het ministerie van IenW (Infrastructuur en Waterstaat) – laten goede kansen liggen om lessen uit het onderzoek te benutten voor het verbeteren van de veiligheid op en rond multi-user industriecomplexen met een koepelvergunning.

Het ministerie van IenW zorgt niet voor een instrumentarium dat er specifiek op gericht is om via vergunningverlening, toezicht en handhaving te sturen op de beheersing van onderlinge risico’s op multi-user industriecomplexen.

Het samenwerkingsverband Brzo+ realiseert de aanbevolen extra aandacht in het toezicht voor risico’s van verouderde ontwerpen van installaties nog niet zoals bedoeld door de Raad.

Beleidsreactie aan Tweede Kamer:
In haar brief aan de Tweede Kamer over het rapport, geeft de staatssecretaris, mede namens haar ambtgenoot van SZW, een overzicht van de reacties van de geadresseerde overheidspartijen en een aantal lopende of voorgenomen initiatieven.

Wat daarbij opvalt, is de positieve beoordeling van deze reacties en de optimistische verwachtingen over wat het ministerie en andere partijen (zeggen te) gaan doen, bijvoorbeeld in het kader van programma’s als Duurzame Veiligheid 2030, Circulaire Economie, Safe by Design en Smart Industry.

De positieve beoordeling van de reacties van de andere geadresseerde partijen contrasteert met de beoordeling van de Raad van de opvolging van de aanbevelingen. Ook gaat de staatssecretaris voorbij aan het feit dat de aanbeveling aan de minister van IenW, niet wordt opgevolgd.

Meer weten / lezen? Download dan onderstaande Notitie (september 2019) van de OVV

Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze site, registreer je gratis)

Notitie OVV : Veiligheid op industriecomplex Chemelot ( september 2019)


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder