*=Diesel Motoren Emissie

Het inademen van dieselrook is extreem ongezond. Waarom? De roetdeeltjes welke vrijkomen bij bij verbranding van diesel zijn bij inademen kankerverwekkend. Als je dagelijks een klein beetje inademt is het al ongezond. Voor diegenen welke dagelijks met diesel aangedreven machines werken, is de kans op kanker verhogend.

In dit geval, woensdag 12 april 2023, komende uit een brillenzaak welke gevestigd is in het overdekte winkelcentrum de Weiert te Emmen, vindt deze emissie ook nog eens plaats in de openbare ruimte waar veel winkelend publiek aanwezig is. Dit middels een zogenoemde dumper, een behoorlijke grote met aparte zitplaats en stuurbediening.

Gevraagd aan de chauffeur/ bediener van de dumper, middels handgebaren, of hij zijn werkzaamheden even zou willen onderbreken zodat ik met hem zou kunnen praten. Dat was geen probleem. Na mij netjes voorgesteld hebbende vroeg ik aan hem of de machine die hij bediende voorzien was van een dieselmotor. Dit bleek het geval te zijn.

Daarna gevraagd of hij er van op de hoogte was dat het inademen van dieseldampen zeer ongezond was, dit deed hij min of meer af als zijnde ‘moeten we het daar over hebben’ en wilde weer aan het werk gaan.

Hem er ook op gewezen dat het met een dergelijke machine in ruimtes, zoals het overdekte winkelcentrum, en helemaal in een klein en deels afgesloten ruimte waar hij bezig was, verboden is om mee te werken. Dit moet minimaal op gas en bij voorkeur elektrisch.

Het werd allemaal weggewuifd en de beste man ging gewoon weer aan de slag met voor zijn (en anderen) gezondheidsschadelijk werk…. Ik moest niet zo zeuren en druk, druk, druk…

Wat zegt de wetgever over DME? Volg dan deze link naar het Arboportaal van de Overheid.

Op dat moment heb ik de fout gemaakt om het niet direct telefonisch te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, omdat ik daar domweg niet aan heb gedacht. Mijn gedachte was in eerste instantie om een email naar “De Weiert” te sturen. Echter omdat ik niet het rechtstreekse emailadres van de eigenaar heb, heb ik het achterwege gelaten.

We zijn nu aanbeland op woensdag 26 april. De dumper is op 24 april (1 1/2 dag geleden sinds dit schrijven) nog steeds actief in het overdekte winkelcentrum. Ter plekke contact opgenomen met de NL Arbeidsinspectie. De wachttijd was niet lang, de uiteindelijke reactie teleurstellend. Waarom? De NL Arbeidsinspectie wijst naar de Gemeente Emmen, afdeling Handhaving. Daar dient contact mee te worden opgenomen….

Zo gezegd, zo gedaan. Contact opgenomen met de Gemeente Emmen, zeer lang in de wacht gestaan en na veel uitleggen, dit was rond 12.00 uur op dinsdag 24 april, is er een melding aangemaakt voor de afdeling Handhaving, met de afspraak dat deze z.s.m. contact met de beller opneemt.

Hieronder de letterlijke tekst uit de aangemaakte melding bij en door de gemeente Emmen:

Waar gaat uw melding over: Milieu en afval – Bedrijven
Omschrijving van het probleem:

Bij de pop-up store van FC Emmen vindt een verbouwing plaats. Daar wordt
gewerkt met een machine die wordt aangedreven door een dieselmotor. Dit
mag niet. Deze rijdt ook door het overdekte winkelcentrum heen. Ik heb de
betreffende persoon al aangesproken, maar die trekt zich er niks van aan. Kan
ik hier iemand over spreken? Graag telefonisch contact met mij opnemen.

Plaats van de melding: Noorderstraat 22, 7811AL Emmen
Verzenddatum 25-04-2023

Voornamen: H.
Achternaam: S
Adres: Emmen
Telefoonnummer: 0620620***
E-mailadres: h*******r@g********
Ik wil aangesproken worden als: meneer
Ik wil op de hoogte gehouden worden over de voortgang

Tot op heden niet terug gebeld, geen reactie ontvangen, het is en blijft stil, erg erg stil, verontrustend stil, doodstil zelfs…

Waarom wel op deze wijze publiceren op Arbostart? Ik de hoop dat deze publicatie de betreffende medewerkers van de Gemeente Emmen, afdeling Handhaving zal bereiken,  de NL Arbeidsinspectie en uiteraard de uitvoerenden, de opdrachtgever en de opdrachtnemers.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder