verreiker hoogwerker

Mag dit? Werken met een verreiker – hoogwerker welke buiten de bouwplaatsafzetting staat?

Zover mij bekend is het niet toegestaan om buiten de bouwplaatsafzetting, over de afzetting heen, werkzaamheden te verrichten. Dit heeft o.a. met aansprakelijkheid te maken.

En het is uiteraard helemaal not-done zonder het werkgebied af te zetten met rood-wit lint. Op het moment dat ik aan kwam fietsen liepen er enkele van de winkel komende mensen, onder de verreiker – hoogwerker door.

Zie bouwbesluit 2012, Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving (via deze link)

Om onveilige situaties tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden te voorkomen moeten maatregelen worden getroffen om letsel van personen, of beschadiging dan ofwel belemmering van wegen, werken of roerende zaken die zich in de omgeving van het bouw- of sloopterrein bevinden, te voorkomen. Bij het voorkomen van letsel gaat het zowel om het voorkomen van letsel van personen op belendende percelen als om letsel van personen die zich onbevoegd op de bouwplaats bevinden. De veiligheid van het op de bouwplaats werkzame personeel valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan dit artikel zal afhankelijk zijn van de locatie en de aanwezigheid van bebouwing en mensen in de omgeving daarvan. Dit biedt de benodigde ruimte voor maatwerk en legt de eerste verantwoordelijkheid neer bij diegene die de werkzaamheden uitvoert.

Totaal aantal (mogelijke) aanzeggingen – boetes bij dit veiligheidsrondje zijn:

– 3 x niet gebruiken juiste pbm:
– helm
– veiligheidsbril

1 x onjuist gebruik verreiker – hoogwerker – nl. over de afscheiding van het bouwterrein
1 x het werkgebied en werkbereik verreiker – hoogwerker zijn niet afgezet, o.a. voor winkelend publiek buiten de bouwplaatsafzetting


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder