Vallen uit en van voertuigen leidt vaak tot ernstige verwondingen. Hoe kunnen deze valincidenten worden voorkomen?

In de sector verkeer en vervoer is werken op hoogte niet het eerste waar men aan denkt. Werknemers klimmen soms op bijna vier meter hoogte op een tankwagen of controleren de ladingzekering op een oplegger op anderhalve meter hoogte.

Een kleine misstap kan fatale gevolgen hebben. Vrachtwagenchauffeurs lopen bij een val het grootste risico op ernstig letsel. Valongevallen in de transportsector zijn niet ongewoon. In 2021 vonden in Duitsland 5.567 valincidenten plaats tijdens het laden en lossen van vrachtwagens, zo meldt de Berufsgenossenschaft Verkehr.

Daarvan waren er 2.370 verzekerd bij BG Verkehr. In zes gevallen had het incident een dodelijke afloop. 366 van de getroffenen hadden een dermate ernstige verwondingen dat zij een ongevallenpensioen ontvingen vanwege de gevolgen van de val.

BG Verkehr zet zich in voor preventie in de zin van Vision Zero. Tijdens een brancheconferentie met deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en in de transport- en afvalverwijderingsbranche worden actiegebieden belicht.

De nadruk ligt onder meer op technische veiligheidsmaatregelen tegen vallen van vrachtwagens en opbouwen, bijvoorbeeld tankwagens. Hier moeten normalisatieprojecten zorgen voor duidelijke specificaties.

Daarnaast moeten opleiding en instructie op basis van een individuele risicobeoordeling een permanente taak zijn voor transportbedrijven. Bovendien zijn duidelijker afspraken en uitgebreidere informatie nodig voor chauffeurs en laadpersoneel – vooral op losplaatsen.

Een frequente oorzaak van incidenten is de moeilijke coördinatie en communicatie tussen de deelnemers aan de vervoersketen.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder