Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van een hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als er sprake is van een risico op vallen.

Valgevaar kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen. Bekijk de animatie over de gevaren van werken op hoogte via deze link

Vallen van hoogte staat nog steeds met stip op één als het gaat om arbeidsongevallen.
Gelukkig kan valgevaar met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen. Veilig werken begint met een risicoanalyse van de werksituatie.

Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever!

Deze maakt voor de aanvang van de werkzaamheden een inschatting van bijvoorbeeld de omgeving en de bereikbaarheid, de ondergrond en de aard van de toe te passen werkmaterialen.

Dankzij deze risicoanalyse kan de werkgever de juiste maatregelen treffen, zodat iedereen veilig kan werken.

Zo kan werkvoorbereiding op de grond onnodige risico’s op vallen voorkomen. En door bijvoorbeeld te werken met een steiger staat de werknemer op een vaste ondergrond.

Daarnaast biedt een goed opgebouwde steiger takelmogelijkheden voor grotere objecten.
Wanneer de omgeving het plaatsen van een steiger niet toelaat, kan een hekwerk uitkomst bieden.

Zo beweegt de werknemer altijd binnen veilige grenzen.

Iedere nieuwe werksituatie heeft zijn eigen uitdagingen én bijbehorende oplossingen.
Hierbij hebben collectieve maatregelen altijd de voorkeur.

Zo gaan we ‘s avonds allemaal veilig naar huis.

Kijk voor meer tips over het voorkomen van valgevaar op de website van het arboportaal.
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werken-op-hoogte


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder