Bij een te hoge lichamelijke belasting kunnen werknemers lichamelijke klachten krijgen, waardoor zij hun werk niet meer goed of helemaal niet meer kunnen doen. Een gezonde werkhouding én het gebruik van hulpmiddelen maken het werk lichter, veiliger en gezonder. Het verkleint de kans op klachten, zowel op korte als op lange termijn.

Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat uw werknemers hun werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. Fysieke belasting mag geen gevaar opleveren voor hun veiligheid en gezondheid. Of, als de gevaren niet kunnen worden voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze beperkt worden.

U bent verplicht in een Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er in uw bedrijf zijn. In het bijbehorende Plan van Aanpak dient u vervolgens aan te geven welke maatregelen wanneer nodig zijn om de gevaren op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen.

Verplichtingen werkgever:

Voor wat betreft fysieke belasting van uw werknemers komt het erop neer dat u verplicht bent:

• Uw werknemers op de hoogte te stellen hoe ze lichamelijke klachten kunnen voorkomen.
• De juiste hulpmiddelen ter beschikking te stellen.
• Uw werknemers te informeren hoe ze met deze hulpmiddelen moeten werken.
• Toezicht te houden op juist gebruik van de hulpmiddelen.
• Sancties op te leggen als uw werknemers niet of niet op de juiste manier van de hulpmiddelen gebruikmaken.

Fysieke belasting is onder te verdelen in zeven vormen, namelijk:

• Tillen
• Duwen/trekken
• Knielen/kruipen
• Bukken
• Dragen
• Draaien
• Repeterende werkzaamheden

Tillen.
Door een verkeerde houding of door de zwaarte van een last, kan tillen schade opleveren aan spieren of gewrichten. Denk hierbij vooral aan de schoudergewrichten, onderrug en knieën. Hoe zwaarder iemand tilt, hoe hoger het risico. Maar ook het tillen van lichte voorwerpen kan tot schade leiden, door een verkeerde houding of door te vaak achter elkaar te tillen.

Duwen/ Trekken.
Bij het duwen/trekken van lasten, zoals karren, rolcontainers, afvalcontainers en handpallettrucks, worden vooral de armen, schouders en rug belast. Als uw werknemers te hard, te lang of te veel duwen/trekken, bestaat de kans dat spieren, pezen of gewrichten in de armen, schouders en rug overbelast raken.

Knielen/ Kruipen
Knielen/kruipen is zeer belastend voor het lichaam. Langdurig knielen/kruipen kan uiteindelijk schade veroorzaken aan kniegewrichten, enkels, heupen en rug. Een stijve rug, slijtage aan gewrichten en uiteindelijk uitval kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn.

Bukken.
Bukken geeft een belasting voor de rug. Dit kan leiden tot slijtage van gewrichten en tussenwervelschijven, nekklachten, heupklachten en een stijve rug.

Dragen.
Bij dragen wordt tillen met lopen gecombineerd. Het gewicht van de last komt steeds op andere onderdelen van het lichaam terecht. Met name de schoudergewrichten, knieën, de lage rug en armen kunnen hierdoor overbelast raken.

Draaien.
Als iemand vaak draaiende bewegingen maakt, dan loopt hij of zij het risico de wervelkolom te overbelasten. Spier- en rugklachten zijn het gevolg.

Repeterende werkzaamheden.
Als iemand steeds dezelfde bewegingen maakt, worden constant dezelfde gewrichten, spieren en pezen belast. Hierdoor kunnen pols – en de schoudergewrichten overbelast raken en er ontstekingen aan de spieren en pezen optreden.

ArbeidsinspectieNL heeft hiervoor een zeer fraaie digitale folder uitgebracht waarin o.a. wordt beschreven hoe klachten kunnen worden vermeden of hoe er mee om te gaan indien de bewegingen niet kunnen worden voorkomen.

Download hieronder de digitale folder van ArbeidsinspectieNL!

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder