Beacon juni 2023 : Een gevoel van kwetsbaarheid – uw “6e zintuig” voor procesveiligheid

Een persoon die door een procesomgeving liep waar zwavelzuur werd verwerkt, zag dat een operator een stikstofslang wilde loskoppelen. De operator droeg niet de volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die vereist zijn voor het gebied, waaronder een gelaatsscherm. De persoon stopte, wees op de situatie en de operator paste zijn PBM’s Lees meer…

Basiskennis voor Veiligheidskundigen 3 : Weet jij hoe schoon de lucht is die ingeademd wordt op de werkplek?

Als u op uw werkplek wordt blootgesteld aan schadelijke of gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, zoals stof, stoom, rook of chemicaliën, moet u ademhalingsbescherming gebruiken. Ademhalingsapparatuur voorkomt dat verontreinigende stoffen in de lucht uw lichaam binnendringen via uw luchtwegen. Sommige verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ogen aantasten of, in hoge Lees meer…