stratenmaker

Handige Werk Instructie Kaart (WIKA) graaf- en stratenmakerswerkzaamheden

Voor graaf- en stratenmakerswerkzaamheden is geen Taak Risico Analyse (TRA) nodig, als u zich houdt aan onderstaande instructie (WIKA). Dan is de veiligheid bij graafwerkzaamheden geborgd. Indien bij graafwerkzaamheden risico’s voor kunnen komen die om een andere reden dan “graafwerkzaamheden” een TRA verplicht stelt, geldt voor die werkzaamheden wel de Lees meer…