Stress door tijd- en prestatiedruk en informatieoverbelasting

Tijd- en prestatiedruk en informatieoverbelasting maken voor veel werknemers deel uit van de werkdag. Deze stressfactoren kunnen de gezondheid, motivatie en prestaties van werknemers schaden. Het Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) heeft “What to do about time and performance pressure and information overload? gepubliceerd. De nieuwe gids toont niet Lees meer…