opdrachtgever

Wie heeft de zorgplicht voor het veilig werken? (antwoord: de opdrachtgever)

De Werkgever (ofwel opdrachtgever) heeft de zorgplicht voor het veilig werken. Een werkgever heeft een aansprakelijkheid ten opzichte van zijn werknemers. Wanneer een werkgever opdrachtgever is ten opzichte van een opdrachtnemer (bijvoorbeeld het inhuren van een contractor), dan geldt een aansprakelijkheid die gelijk dan wel vergelijkbaar is. In beide gevallen Lees meer…

staalfabriek fabricage

Rapport van de Gezondheidsraad ( februari 2020): emissies ijzer- en staalgieten zijn kankerverwekkend

Rapport Gezondheidsraad : Emissies ijzer- en staalgieten kankerverwekkend (komen ze wel een beetje laat mee…!) Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of emissies die ontstaan tijdens het ijzer- en staalgieten een genotoxisch effect hebben en tot kanker kunnen leiden. In dit advies Lees meer…

chemelot oud naar nieuw

Volgens de onderzoeksraad (OVV) krijgen aanbevelingen vrijwel geen opvolging door de overheid

Onderzoeksraad (OVV) : aanbevelingen voor het Brzo-toezicht krijgen vrijwel geen opvolging……. (van de overheid) HET IS GEEN GRAP! De aanbevelingen voor het Brzo-toezicht krijgen vrijwel geen opvolging van onze OVERHEID. Overheidspartijen – in het bijzonder het ministerie van IenW (Infrastructuur en Waterstaat) – laten goede kansen liggen om lessen uit Lees meer…