Beste praktijken en stroomschema’s ter preventie of minimalisering van asbestrisico’s

Een praktische handleiding met zeer handige stroomschema’s voor beste praktijken ter preventie of minimalisering van asbestrisico’s in arbeidssituaties waarin asbest een rol speelt (of kan spelen): voor de werkgever, de werknemers en de arbeidsinspecteur. Uitgegeven door het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) Het Comité van hoge functionarissen Lees meer…