Gaat Nederland Zweden achterna? Ziekteverzuim door stress bereikt in Zweden recordhoogte….

Nog nooit waren zoveel mensen met ziekteverlof vanwege stress, zo blijkt uit een rapport van de Zweedse Sociale Verzekeringsbank. Mentale gezondheidsproblemen zijn nu goed voor de helft van alle langdurige ziekteverloven en vrouwen worden het hardst getroffen. Voor de millenniumwisseling was rugpijn of nekpijn de meest voorkomende oorzaak van langdurig Lees meer…

Stress door tijd- en prestatiedruk en informatieoverbelasting

Tijd- en prestatiedruk en informatieoverbelasting maken voor veel werknemers deel uit van de werkdag. Deze stressfactoren kunnen de gezondheid, motivatie en prestaties van werknemers schaden. Het Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) heeft “What to do about time and performance pressure and information overload? gepubliceerd. De nieuwe gids toont niet Lees meer…