Nieuwe ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. De aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Verwacht wordt dat ongeveer 200 extra bedrijven onder de ARIE-regeling gaan vallen, voornamelijk mkb-bedrijven. ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij Lees meer…

taal veiligheid

Handreiking 2019 SER Arboplatform : Arbo maatregelen vreemde taal en de veiligheidsrisico’s daarvan.

Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Het is complexer dan wordt gedacht. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken Lees meer…