beroepsziekten 2019

Geven Kerncijfers Beroepsziekten 2019 wel een juiste weergave van de werkelijkheid?

In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) afkomstig van 761 bedrijfsartsen vanuit 104 arbodiensten en 193 zelfstandigen. In 2018 is zowel het aantal meldende bedrijfsartsen als het aantal meldingen van beroepsziekten lager dan in voorgaande jaren. De meldingen uit de bouw Lees meer…