Gevaarlijke stoffen xlsx

GRATIS : (Herziene versie) Excel inventarisatielijst Gevaarlijke Stoffen PGS-15

WIKIPEDIA: Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd naar hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen, die per wetgeving verschillen. Onder het Lees meer…

loto 2

Een formulier voor een LOTO aanpassing

Een voorbeeld Toolboxmeting : formulier voor aanpassing LOTO procedure Raffinaderij – olieverwerkende industrie Hierbij een (in de praktijk gebruikte) toolboxmeeting waarin het belang van LOTO opnieuw wordt benadrukt en een aangepaste procedure veiligstellen van installatie en opslagtanks. Download hier de toolboxmeeting-loto-en-veiligstellijst (docx) Gratis Downloadlink ( alleen voor leden van deze Lees meer…