beeldscherm space center

Wat zijn de wettelijke eisen 2019 bij het werken achter een beeldscherm ?

De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico oplevert. Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen: beeldschermwerk moet op gezette tijden afgewisseld worden met ander werk of een pauze (Arbobesluit 5.10); voor zittend computerwerk gelden bovendien de adviezen (geen wettelijke eisen) zoals te vinden onder ‘zittend werk’, Lees meer…

legionella

Kans op Legionella besmetting bij ruim 10% van de afvalwaterzuiveringsinstallaties

De legionellabacterie kan de veteranenziekte (legionellapneumonie, ernstige longontsteking) of de pontiac fever (griepachtige verschijnselen) veroorzaken. Sinds 2012 neemt het aantal patiënten met legionella in Nederland toe. In 2018 waren er 584 patiënten met longontsteking door legionella in Nederland. De bacterie kan zich bij gunstige omgevingsfactoren, zoals temperatuur en voedingsbodem, snel Lees meer…