32 mogelijke interventies om geestelijke gezondheidsproblematiek tegen te gaan op de werkplek.

Er zijn goede mogelijkheden om via werkgeversinterventies een positieve impact te hebben op de geestelijke gezondheid van werknemers. Dit is de conclusie van een recent verslag over de stand van het onderzoek. Er zijn inspanningen nodig op zowel organisatorisch als individueel niveau, zegt Gunnel Hensing, hoogleraar sociale geneeskunde aan de Lees meer…

BURN-OUT – De werkomgeving en de cognitieve functies van de hersenen.

Tot de verantwoordelijkheid van de werkgever behoort onder meer het opletten, zichtbaar maken en systematisch werken met alle soorten werkdruk om te voorkomen dat iemand gewond raakt of ziek wordt. In dit (Zweedse Arbeidsinspectie) artikel vindt u voorbeelden van hoe u de belasting van cognitieve functies op uw werkplek kunt verminderen. Cognitieve functies zijn Lees meer…

beroepsziekten 2019

Geven Kerncijfers Beroepsziekten 2019 wel een juiste weergave van de werkelijkheid?

In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten geregistreerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) afkomstig van 761 bedrijfsartsen vanuit 104 arbodiensten en 193 zelfstandigen. In 2018 is zowel het aantal meldende bedrijfsartsen als het aantal meldingen van beroepsziekten lager dan in voorgaande jaren. De meldingen uit de bouw Lees meer…