Nederlandse Arbeidsinspectie Kamerbrief invoering GAO per 01012023

Datum 22 december 2022 Betreft Invoering werkwijze (G)edifferentieerde (A)anpak (O)ngevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie Pagina 1 van 5 Het aantal arbeidsongevallen is al jaren hoog. Vanaf 2018 is door de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectie) onderzocht of een andere wijze van onderzoek naar arbeidsongevallen meer leereffect bij werkgevers zou kunnen opleveren. Dit met Lees meer…

Nederlandse Arbeidsinspectie – Programma inspectie bedrijven met gevaarlijke stoffen 2022

Maatschappelijk belang Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen (waaronder ook de radioactieve stoffen behoren). De gevaren lopen daarbij uiteen van acute gevaren tot gevaren die de gezondheid op de lange termijn aantasten. Jaarlijks sterven zo’n 3000 (ex)medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het programma Lees meer…