GRATIS – Professioneel Windows 10 app om vereenvoudigde geluidsprognoses te maken van werkruimtes.

Toepassingsgebied Met de Sound Prognosis App SPA kunnen gebruikers een vereenvoudigde geluidsprognose maken in werkruimtes op basis van geluidsemissiegegevens van machines of andere geluidsbronnen. Exploitanten van lawaairelevante werkplekken of bedrijfsactoren op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden bij de risicobeoordeling ondersteund door de mogelijkheid de verwachte blootstelling aan Lees meer…