tarwe meel veld

Een Advies van de Gezondheidsraad over de inademing van Tarwemeelstof (2017)

20-07-2017: Gezondheidsraad : Nieuwe advieswaarde inademing Tarwemeelstof Inademing van tarwemeelstof kan leiden tot allergische klachten aan luchtwegen en ogen. Dit is een risico voor werknemers in bakkerijen en de meelverwerkende industrie. De concentratie tarwemeelstof in de lucht op de werkplek is van invloed op het aantal werknemers dat overgevoelig raakt Lees meer…

staalfabriek fabricage

Rapport van de Gezondheidsraad ( februari 2020): emissies ijzer- en staalgieten zijn kankerverwekkend

Rapport Gezondheidsraad : Emissies ijzer- en staalgieten kankerverwekkend (komen ze wel een beetje laat mee…!) Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of emissies die ontstaan tijdens het ijzer- en staalgieten een genotoxisch effect hebben en tot kanker kunnen leiden. In dit advies Lees meer…

chroom-6

Het iSZW Beheersregime chroom-6 (2019) | RWS, RVB en ProRail

In het verleden is chroom-6-houdende verf/coating gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen van deze coatings van bijvoorbeeld bruggen/kunstwerken, stations en gebouwen kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. Het kan ondermeer kanker veroorzaken. Er is pas sprake van een Lees meer…