Arbeidsongevallen, hand- vingerletsel onder jongeren komt het meest voor.

Hand- en vingerletsels zijn vaak oorzaak van ernstige arbeidsongevallen. Maar er zijn grote verschillen in wie het meest getroffen wordt. Leeftijd, geslacht en beroep beïnvloeden het risico op handletsels, zo blijkt uit een recent rapport van Afa Försäkring. (Zweeds werkongevallen verzekeringsmaatschappij) In 2019-2020 hebben meer dan 8 500 ernstige arbeidsongevallen Lees meer…