ILO – Blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën op het werk en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gezondheid: een wereldwijd overzicht

Elk jaar worden meer dan 1 miljard werknemers in hun werkomgeving blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, waaronder verontreinigende stoffen, (fijn)stof en (levensbedreigende) dampen. Veel van deze werknemers sterven als gevolg van dergelijke blootstellingen. Onder anderen bezwijken zij aan dodelijke ziekten, kankers en vergiftigingen, of aan dodelijke verwondingen als gevolg van branden Lees meer…

Keratine formaldehyde

Kappers : Veel (Keratine) haarbehandelingsproducten bevatten kankerverwekkende stoffen…..

BIJGEWERKT 30 JANUARI 2021 Gepubliceerd 30 JANUARI 2021 – vertaald uit het Zweeds Een lopende studie heeft het kankerverwekkende formaldehyde ontdekt in haarproducten die worden gebruikt bij keratinebehandelingen (Keratine behandelingen worden vaak aangeboden als straightening behandeling om stug en pluizig haar weer steil te maken) . Hoewel formaldehyde vorig jaar in cosmetische producten Lees meer…

kolenvergassing

Advies van de Gezondheidsraad : Kankerverwekkende emissie tijdens kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast. Bij incomplete kolenvergassing kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Kolenvergassing is een proces waarbij bruin- of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast tot synthesegas. Het synthesegas wordt gebruikt voor energieopwekking en voor de productie van Lees meer…

chroom-6 materiaal

CHROOM-6 wat is het, waarvoor wordt het gebruikt en wat zijn de gezondheidsrisico’s ?

Wat is het? De grondstof voor chroom(VI)oxide en andere zeswaardige chroomverbindingen is het chroomerts chromiet. Door alkalische extractie bij hoge temperatuur verkrijgt men hieruit natriumchromaat (Na2CrO4), dat omgezet wordt tot natriumdichromaat (Na2Cr2O7); dit is het uitgangsproduct voor de andere chroom(VI)verbindingen. Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide (CrO3) is een zeswaardig oxide van chroom Lees meer…