kolenvergassing

Advies van de Gezondheidsraad : Kankerverwekkende emissie tijdens kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast. Bij incomplete kolenvergassing kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Kolenvergassing is een proces waarbij bruin- of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast tot synthesegas. Het synthesegas wordt gebruikt voor energieopwekking en voor de productie van Lees meer…

chroom-6 materiaal

CHROOM-6 wat is het, waarvoor wordt het gebruikt en wat zijn de gezondheidsrisico’s ?

Wat is het? De grondstof voor chroom(VI)oxide en andere zeswaardige chroomverbindingen is het chroomerts chromiet. Door alkalische extractie bij hoge temperatuur verkrijgt men hieruit natriumchromaat (Na2CrO4), dat omgezet wordt tot natriumdichromaat (Na2Cr2O7); dit is het uitgangsproduct voor de andere chroom(VI)verbindingen. Chroom(VI)oxide of chroomtrioxide (CrO3) is een zeswaardig oxide van chroom Lees meer…