Nederlandse Arbeidsinspectie Kamerbrief invoering GAO per 01012023

Datum 22 december 2022 Betreft Invoering werkwijze (G)edifferentieerde (A)anpak (O)ngevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie Pagina 1 van 5 Het aantal arbeidsongevallen is al jaren hoog. Vanaf 2018 is door de Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectie) onderzocht of een andere wijze van onderzoek naar arbeidsongevallen meer leereffect bij werkgevers zou kunnen opleveren. Dit met Lees meer…