(Petro)chemische clusters en veiligheid: Een cluster specifieke rangschikking van veiligheidsparameters.

Kenmerkend voor bedrijven die in een cluster gelegen zijn, zijn de onderlinge risico’s waarbij de risico’s van één bedrijf aanleiding kunnen geven tot nieuwe risico’s bij een aangrenzend of een nabijgelegen bedrijf. Daarbij gaat het om de mogelijkheid op domino-effecten, keteneffecten, of nadelige effecten (letsel/schade). Voor (petro)chemische bedrijven die geografisch Lees meer…