beacon juli 2020

Beacon juli 2020: Wat zijn de gevaren bij een proces onderbreking?

Beacon juli 2020 : Proces onderbreking – mogelijke gevaren door chemische reacties. Een explosie op 13 oktober 2002 veroorzaakte grote rondvliegende brokstukken, sommige vielen in de buurt van de opslagtanks voor ruwe olie. Drie mensen raakten gewond, maar gelukkig waren er geen dodelijke slachtoffers. Stoom dat door handbediende blok-afsluiters lekte, Lees meer…

chemical spill

Beacon februari 2017 : Het mengen van incompatibele stoffen in opslagtanks

Op 21 oktober 2016 mengde men bij een routinelevering door een grondstoffenleverancier aan een bedrijf in Atchison, Kansas, USA onbedoeld 2 incompatibele chemicaliën met elkaar, nl. zwavelzuur en natriumhypochloriet (bleekmiddel). Deze stoffen reageerden en in de omgeving kwam een wolk chloorgas vrij. Ongeveer 100 mensen hadden medische behandeling nodig, verschillende Lees meer…