Rechtspraak – Schuldig aan zwaar lichamelijk letsel, 30.000.- euro boete

Na aanleiding van een arbeidsongeval op 8 mei 2018 is het slachtoffer na een lang ziektebed op 29 april 2021 overleden. Het slachtoffer was werkzaam als werknemer van verdachte. De rechtbank kwalificeert dit handelen als overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 308 van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank veroordeelt verdachte Lees meer…

Rechtspraak Overijssel

Rechtspraak : 40 duizend euro boete – want ook als OPDRACHTGEVER ben U (mede) verantwoordelijk!

Er moet een klus worden uitgevoerd aan een verkeerslichteninstallatie, waarbij de uit te voeren werkzaamheden zo weinig als mogelijk verkeershinder mogen veroorzaken. De betreffende werkzaamheden besteed jij als opdrachtgever uit aan een onderaannemer – welke soortgelijke werkzaamheden vaker voor jou organisatie heeft uitgevoerd. Op 12 mei 2016 is bij een Lees meer…

palletwagen

Arbeidsongeval stagiaire : Werkgever veroordeeld tot geldboete van € 40.000

Uitspraak 27-1-2020 Rechtbank Oost Brabant : Ten laste van werkgever is bewezen verklaard dat zij handelingen heeft verricht of nagelaten in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen. Als gevolg daarvan is een vijftienjarige stagiaire ernstig gewond geraakt tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, met blijvend letsel tot Lees meer…