Rechtspraak Overijssel

Rechtspraak : 40 duizend euro boete – want ook als OPDRACHTGEVER ben U (mede) verantwoordelijk!

Er moet een klus worden uitgevoerd aan een verkeerslichteninstallatie, waarbij de uit te voeren werkzaamheden zo weinig als mogelijk verkeershinder mogen veroorzaken. De betreffende werkzaamheden besteed jij als opdrachtgever uit aan een onderaannemer – welke soortgelijke werkzaamheden vaker voor jou organisatie heeft uitgevoerd. Op 12 mei 2016 is bij een Lees meer…

palletwagen

Arbeidsongeval stagiaire : Werkgever veroordeeld tot geldboete van € 40.000

Uitspraak 27-1-2020 Rechtbank Oost Brabant : Ten laste van werkgever is bewezen verklaard dat zij handelingen heeft verricht of nagelaten in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen. Als gevolg daarvan is een vijftienjarige stagiaire ernstig gewond geraakt tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, met blijvend letsel tot Lees meer…