beacon juli 2020

Beacon juli 2020: Wat zijn de gevaren bij een proces onderbreking?

Beacon juli 2020 : Proces onderbreking – mogelijke gevaren door chemische reacties. Een explosie op 13 oktober 2002 veroorzaakte grote rondvliegende brokstukken, sommige vielen in de buurt van de opslagtanks voor ruwe olie. Drie mensen raakten gewond, maar gelukkig waren er geen dodelijke slachtoffers. Stoom dat door handbediende blok-afsluiters lekte, Lees meer…