Beste praktijken en stroomschema’s ter preventie of minimalisering van asbestrisico’s

Een praktische handleiding met zeer handige stroomschema’s voor beste praktijken ter preventie of minimalisering van asbestrisico’s in arbeidssituaties waarin asbest een rol speelt (of kan spelen): voor de werkgever, de werknemers en de arbeidsinspecteur. Uitgegeven door het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) Het Comité van hoge functionarissen Lees meer…

Basiskennis voor Veiligheidskundigen 3 : Weet jij hoe schoon de lucht is die ingeademd wordt op de werkplek?

Als u op uw werkplek wordt blootgesteld aan schadelijke of gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, zoals stof, stoom, rook of chemicaliën, moet u ademhalingsbescherming gebruiken. Ademhalingsapparatuur voorkomt dat verontreinigende stoffen in de lucht uw lichaam binnendringen via uw luchtwegen. Sommige verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ogen aantasten of, in hoge Lees meer…