Basiskennis voor Veiligheidskundigen 3 : Weet jij hoe schoon de lucht is die ingeademd wordt op de werkplek?

Als u op uw werkplek wordt blootgesteld aan schadelijke of gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, zoals stof, stoom, rook of chemicaliën, moet u ademhalingsbescherming gebruiken. Ademhalingsapparatuur voorkomt dat verontreinigende stoffen in de lucht uw lichaam binnendringen via uw luchtwegen. Sommige verontreinigende stoffen in de lucht kunnen de ogen aantasten of, in hoge Lees meer…

asbest

Wat is de wettelijke definitie van Asbest?

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.37. : Definitie asbest In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten: -1°. actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4); -2°. amosiet (Cas-nummer 12172–73–5); -3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5); -4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5); -5°. tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6); Lees meer…