asbest

Wat is de wettelijke definitie van Asbest?

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.37. : Definitie asbest In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten: -1°. actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4); -2°. amosiet (Cas-nummer 12172–73–5); -3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5); -4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5); -5°. tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6); Lees meer…