Nieuwe ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. De aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Verwacht wordt dat ongeveer 200 extra bedrijven onder de ARIE-regeling gaan vallen, voornamelijk mkb-bedrijven. ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij Lees meer…