Lezenswaardig! Focus op onveilige arbeidsomstandigheden geschreven door de Algemene Rekenkamer

Zeer lezenswaardig document, deze “Focus op onveilige arbeidsomstandigheden” geschreven door de Algemene rekenkamer. Een klein stukje tekst uit het document, welke ook weergeeft dat werkwijzen niet altijd even adequaat en nauwkeurig worden uitgevoerd; In iNet staan 2 bedrijven op hetzelfde adres met bijna dezelfde naam: • Bedrijf X, een fabriek Lees meer…

Nieuwe ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling) in werking getreden. De aanpassing van de ARIE-regeling moet zware arbeidsongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Verwacht wordt dat ongeveer 200 extra bedrijven onder de ARIE-regeling gaan vallen, voornamelijk mkb-bedrijven. ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij Lees meer…