Beacon juni 2023 : Een gevoel van kwetsbaarheid – uw “6e zintuig” voor procesveiligheid

Een persoon die door een procesomgeving liep waar zwavelzuur werd verwerkt, zag dat een operator een stikstofslang wilde loskoppelen. De operator droeg niet de volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die vereist zijn voor het gebied, waaronder een gelaatsscherm. De persoon stopte, wees op de situatie en de operator paste zijn PBM’s Lees meer…