Op 6 juli is de tweede SZW-lijst van dit jaar verschenen. De wijzigingen in de lijsten zijn gedaan aan de hand van de 18e ATP voor bijlage VI van CLP.

In de lijst met kankerverwekkende stoffen zijn negen wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst. Er zijn vijf nieuwe stoffen opgenomen, waaronder de stof dibenzo(a,i)pyreen die in 2020 onbedoeld was verwijderd. Daarnaast zijn er een kleine naamswijzigingen gedaan bij vier stoffen.

In de lijst van reprotoxische stoffen zijn 31 wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst. De meeste betreffen nieuwe stoffen, maar ook in deze lijst hebben een paar naamswijzigingen plaatsgevonden en is er een synoniem toegevoegd. Tevens is de stof 2-ethylhexaanzuur gewijzigd naar de stofgroep 2-ethylhexaanzuur en zouten met uitzondering van specifiek genoemde stoffen in bijlage VI van CLP. Hierbij is ook het CAS-nummer specifiek voor 2-ethylhexaanzuur verwijderd.

In de SZW-lijst is bij de Lijst van Kankerverwekkende stoffen en de Lijst met voor de voortplanting giftige stoffen de volgende toelichtingen opgenomen

De wijzigingen zijn gedaan aan de hand van de 18e ATP voor bijlage VI van CLP tenzij hieronder anders aangegeven of als het een kleine naamswijziging betrof of toevoeging van een extra synoniem.

 Toelichting van aanpassingen die niet uit de 18e ATP voor bijlage VI van CLP kwamen

–dibenzo(a,i)pyreen is teruggeplaatst op de lijst na onbedoelde verwijdering in 2020

–De naam van ‘afvalslib en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd’ is gewijzigd naar ‘afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd’ volgens naamgeving in bijlage VI van CLP

–De naam van ‘afvalslib en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat’ is gewijzigd naar ‘afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat’ volgens naamgeving in bijlage VI van CLP

–De naam dibenz(a,e)acridine is aangepast naar dibenzo(a,e)acridine

–De naam dibenz(a,h)pyreen is aangepast naar dibenzo(a,h)pyreen

 Dit staat er bij reprotoxische stoffen

 De wijzigingen zijn gedaan aan de hand van de 18e ATP voor bijlage VI van CLP tenzij hieronder anders aangegeven of als het een kleine naamswijziging betrof of toevoeging van een extra synoniem.

 Toelichting van aanpassingen die niet uit de 18e ATP voor bijlage VI van CLP kwamen:

–naamswijziging van ‘kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper’ naar afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd’ volgens naamgeving in bijlage VI van CLP. Verplaatst in de lijst op basis van alfabetische volgorde.

–naamswijziging van ‘kopervrij slib en slik van electrolytische zuivering van koper, nikkelsulfaat’ naar ‘afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ontkoperd, nikkelsulfaat’ volgens naamgeving in bijlage VI van CLP. Verplaatst in de lijst op basis van alfabetische volgorde.

–Divanadiumpentaoxide synoniem toegevoegd gemeld in de 18e ATP voor bijlage VI van CLP.

–2-ethylhexaanzuur is gewijzigd aan de hand van de 18e ATP voor bijlage VI van CLP naar 2-ethylhexaanzuur en zouten met uitzondering van specifiek genoemde stoffen in bijlage VI van CLP. Hierbij is ook het casnummer specifiek voor 2-ethylhexaanzuur verwijdert.

 

 Download de lijst


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder