Elk jaar sterven duizenden Scandinaviërs door werkgerelateerde stress, nachtwerk, lawaai, uitlaatgassen en aanhoudend fysiek zwaar werk.

Alleen door stress op de werkplek sterven elk jaar ongeveer 500 mensen.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van lawaai, passief roken en asbest neemt af, terwijl stressgerelateerde sterfgevallen toenemen. Dit wordt aangetoond in twee rapporten van de Zweedse Arbeidsmilieu-autoriteit.

– Dodelijke arbeidsongevallen zijn altijd dramatisch en krijgen veel aandacht. Maar in de ‘slipstream’ van de ongevallen sterven nog veel meer mensen aan ziekten die verband kunnen houden met werk.

Vaak vinden sterfgevallen veel later plaats, soms 20-30 jaar nadat ze op de gevaarlijke werkplek zijn geweest. Werkgevers moeten systematisch zowel dodelijke ongevallen als de arbeidsomgevingsrisico’s die op de lange termijn tot een slechte gezondheid leiden, voorkomen, zegt Erna Zelmin-Ekenhem, directeur-generaal van de Zweedse Arbeidsmilieu-autoriteit.

Jaarlijks komen alleen al in Zweden 40-60 mensen om bij arbeidsongevallen. Het aantal arbeidsongevallen is trouwens de afgelopen tien jaar met 25 procent afgenomen.

Werkgerelateerde ziekten zijn echter nog steeds verantwoordelijk voor de vroegtijdige dood van duizenden mensen per jaar. Namens de Zweedse Arbeidsmilieu Autoriteit hebben onderzoekers berekend hoeveel levens elk jaar worden verkort door bepaalde risicofactoren in de werkomgeving.

Uit de berekeningen van de onderzoekers blijkt dat blootstelling aan risicofactoren zoals stress, ploegendienst, uitlaatgassen, geluid en aanhoudend fysiek zwaar werk elk jaar meer dan 500 mensenlevens treft.

Andere factoren – zoals stof, asbest, kwarts en passief roken – leiden ook in Zweden jaarlijks tot 100 tot 500 arbeidsgerelateerde sterfgevallen.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van deze risicofactoren zal naar verwachting afnemen, terwijl de werkgerelateerde sterfte door stress in de toekomst zal toenemen.

– “Dat is uiterst belangrijke kennis, want het gaat om enkele duizenden mensen die hun leven verkorten vanwege oorzaken die we kunnen voorkomen. We belichten ook enkele nieuwe risico’s op sterfte waarbij deze kennis onzeker is, maar waar het effect van preventieve inspanningen groot kan zijn, zoals langdurig fysiek zwaar werk en gehoorbeschadigend geluid ”, zegt Bengt Järvholm, professor arbeids- en milieugeneeskunde aan de Umeå Universiteit, één van de auteurs.

De werkgerelateerde sterfte van vandaag hangt af van zowel de werkomgeving van gisteren als die van vandaag. Veel werkgerelateerde sterfgevallen zijn te wijten aan het feit dat velen worden blootgesteld aan lage of matige risico’s, maar gedurende een zeer lange tijd, terwijl het aantal mensen met de hoogste risico’s klein is.

De berekeningen van de onderzoekers zijn gebaseerd op een aantal gegevens uit eerder onderzoek en verschillende registers. Ze hebben gekeken naar het bestaan ​​van verschillende werkomgevingsrisico’s in de huidige werkomgevingen en het effect berekend hoe deze risico’s bijdragen aan de toekomstige werkgerelateerde sterfte.

Veel van de huidige werkgerelateerde sterfgevallen zijn het gevolg van vooral het eerdere gebruik van asbest. In de toekomst zullen de sterfgevallen als gevolg van asbest naar verwachting afnemen, terwijl werkgerelateerde stress in de toekomst naar verwachting veel meer levens zal opeisen, zegt Bengt Järvholm.

Samengevoegde gegevens van de enquêtes naar de werkomgeving, door de Arbeidsmilieu Autoriteit Zweden tonen aan dat werkgerelateerde stress sinds het begin van de jaren tachtig aanzienlijk is toegenomen en de onderzoekers schatten dat de werkgerelateerde mortaliteit als gevolg van stress zal blijven toenemen.

Uit een verwerking van gegevens over waargenomen stress in verschillende beroepen in Zweden vóór de jaren negentig blijkt dat het percentage mensen met negatieve stress tussen 1981 en 2000 is gestegen van 13 naar 22 procent.

De grootste toename in stress werd gevonden bij werknemers in de handel, hotels en restaurants en binnen zorg, thuiszorg en onderwijs.

Uit de analyses bleek ook dat vrouwen significant meer vatbaar waren voor negatieve stress dan mannen. Beroepsstress zoals gemeten in de onderzoeken naar gezondheid en veiligheid op het werk in 2015 en 2017 kwam voorbij 33 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen.

Dit houdt in dat er op een andere wijze naar werk en het uitvoeren van werkzaamheden gekeken moet worden om de toename van (werk) stress gerelateerd overlijden te voorkomen.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder