Tijd- en prestatiedruk en informatieoverbelasting maken voor veel werknemers deel uit van de werkdag. Deze stressfactoren kunnen de gezondheid, motivatie en prestaties van werknemers schaden.

Het Bundesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) heeft “What to do about time and performance pressure and information overload? gepubliceerd. De nieuwe gids toont niet alleen mogelijke verschijningsvormen en oorzaken, maar vooral ook manieren om met tijds- en prestatiedruk en informatieoverbelasting om te gaan.

Tegenwoordig maken werknemers op het werk steeds meer gebruik van informatie- en communicatiemiddelen. Volgens het BAuA-werktijdonderzoek gebruikt meer dan 50% van de ondervraagden veel informatie waarmee vaak moeilijk kan worden omgegaan.

In het huidige stressrapport van de BAuA meldt 48 procent van de respondenten een hoge druk om deadlines te halen of te presteren. Deze stress heeft ook gevolgen voor het welzijn van de werknemers: in het stressrapport geeft 67 procent van hen dat zij zich bezwaard voelen door de druk.

Tijd- en prestatiedruk en informatieoverbelasting zijn facetten van een hoge werkintensiteit. Als er een spanning of mismatch is tussen de hoeveelheid werk van de vereiste kwaliteit en de beschikbare werktijd ervaren werknemers deze druksituaties. Hier komt de nieuwe baua: Praxis om de hoek kijken, namelijk factoren die betrokken zijn bij de organisatie van de arbeidsintensiteit op de werkplek.

De brochure bevat drie hoofdstukken: “Hoe bedrijven tijds- en prestatiedruk kunnen beheersen”, “Hoe bedrijven de informatiestroom kunnen beheersen” en “Meer diepgaande informatie over het ontwerpproces met zijn succesfactoren”.

Naast een overzicht van het betreffende onderwerp, de oorzaken en omstandigheden, bevatten de hoofdstukken checklists en testvragen die kunnen worden gebruikt om de
prestatiedruk en ook de informatie-overload in het bedrijf worden onderzocht.

De brochure richt zich op aanbevelingen voor praktische actie in de vorm van actiegebieden die kunnen worden gebruikt om om te gaan met tijds- en prestatiedruk en met informatieoverbelasting op de werkplek.

In het kader van het onderzoeksproject “Company design practice in the face of time and performance pressure and en informatieoverbelasting” (F 2511) moet de gids worden getest en herzien in het kader van dienst- en kenniswerk. Daartoe zullen (groep) interviews worden gehouden met personen die operationeel verantwoordelijk zijn voor organisatieprocessen in het bedrijf, bijvoorbeeld managers, medewerkers van de afdeling personeelszaken of arbeidsveiligheidsspecialisten.

De BAuA nodigt geïnteresseerde belanghebbenden uit om deel te nemen en hun hun bedrijfservaringen en specifieke behoeften, die zullen worden gebruikt voor een gerichte
specifieke behoeften, die zullen worden gebruikt voor een gerichte herziening van de gids

Nadere informatie over het project en deelname is beschikbaar op www.baua.de/forschung. De baua: Praktijk “Wat te doen bij tijds- en prestatiedruk en informatie-overload?

Mogelijkheden voor bedrijven” kan als PDF worden gedownload van de BAuA-website op www.baua.de/publikationen.

Het BAuA is een departementale onderzoeksinstelling in de portefeuille van de BMAS. Het voert adviseert beleidsmakers en bevordert de overdracht van kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Daarnaast voert het BAuA soevereine taken uit op het gebied van chemische wetgeving en productveiligheid. In de vestigingen in Dortmund, Berlijn en Dresden werken ongeveer 800 medewerkers.

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder