printer copier

Niet alleen het buitenklimaat kan zeer ongezond zijn, in bijvoorbeeld de vorm van uitlaatgassen, fijnstof en dergelijke, ook het binnenklimaat in werkplaatsen en kantoren is onderhevig aan allerlei vormen van luchtvervuiling.

Printers en Copiers komen in grote getale voor in bedrijven. Toch heeft de één meer kans op blootstelling aan tonerstof en andere stoffen die door dit soort apparaten worden geproduceerd dan de ander.

Monteurs die de apparaten onderhouden en werknemers die toner-cassettes omwisselen hebben het meest met de problematiek te maken. Maar ook secretaresses en anderen die dicht bij printer of Copier zitten, zeker als het betreffende apparaat intensief gebruikt wordt.

Mogelijke gevolgen voor veiligheid en gezondheid.

Door het gebruik van toner in fotokopiemachines, laserprinters en faxen kunnen schadelijke stoffen worden geproduceerd en uitgestoten.

Bijvoorbeeld:

– stikstofdioxide (NO2)
– tonerpoeder (fijn stof, carbon black), dat soms deeltjes zware metalen kan bevatten (kwik, kobalt, nikkel)
– gechloreerde koolstofverbindingen
– papierstof
– vluchtige organische stoffen, zoals benzeen, styreen en tolueen
– ozon (O3): vooral oudere apparatuur, moderne apparatuur veel minder

Een aantal van deze stoffen kan hinder veroorzaken, en in sommige gevallen ook schade aan de gezondheid van werknemers.

Onderzoek wijst uit dat bij lage concentraties stof geen gezondheidsrisico te verwachten is, mits “correct gebruikt goed geventileerd en regelmatig onderhouden”. En dáár gaat het in de praktijk nog wel eens verkeerd.

Een kleine rondgang op internet toont wel dat veel deskundigen (en minder deskundigen) erg verschillende meningen ventileren over de risico’s en waar die uit voortvloeien. Het laatste woord is hierover duidelijk nog niet gesproken!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder