Veiligheidstoets Bouw

In 2018 waren de Zweedse bouwplaatsen het dodelijkst in Scandinavië. Het aantal (dodelijke) slachtoffers was aanmerkelijk hoger dan in Denemarken en Noorwegen. “Beangstigend” zegt de VD van SKYDDA (https://skydda.se/se/), leverancier van o.a. PBM.

58 mensen verongelukten dodelijk op hun werkplek. (Zweden telt 10 miljoen inwoners) Hiervan waren er 12 bouwvakker. In de voorgaande jaren waren dit 5, 9 en 7. Met andere woorden een duidelijke verhoging van het aantal slachtoffers.

In de buurlanden Denemarken en Noorwegen doet zich het omgekeerde voor. De cijfers van Finland zijn onduidelijk maar lijken ook een neergaande trend te hebben.

Zweden is dan ook nummer 1 in de lijst dodelijke ongevallen per 100.000 werknemers in de bouw. Het aantal dodelijk verongelukte bouwvakkers is 3,5 in Zweden tegenover 1,9 in Noorwegen, 1,5 in Denemarken en 3,2 in Finland.

Bovenstaande uitkomsten volgens cijfers van de statistische instantie van de EU, Eurostat, die Skydda in Zweden, een bedrijf dat werkt met persoonlijke bescherming en veiligheid op de werkplek in de bouw- en industriële sector, heeft uitgezocht en samengesteld.

CEO Mikael Hansson van het bedrijf ziet een aantal verklaringen voor het aantal dodelijke ongevallen in Zweden. De grootste oorzaak is dat slechts ongeveer de helft van de bouwvakkers in het land, volgens Skydda in Zweden’s eigen onderzoeken, hun persoonlijke beschermingsmiddelen volledig gebruikt.

– En de meeste van deze werken in bedrijven met minder dan 50 werknemers, zegt Mikael Hansson.

Hij wijst er ook op dat, ondanks de sterke positie onder de Zweedse wet, de veiligheidskundige zelden een grote invloed op de werkplek heeft. Slechts een op de vier veiligheidskundigen in de bouwsector is van mening dat ze een mandaat hebben om de veiligheid op de werkplek te beïnvloeden.

Mikael Hansson is van mening dat het veiligheidsdenken in het hele bedrijf moet doordringen en dat de veiligheidskundige een sterkere positie moet innemen om het aantal ongevallen te verminderen. Hij wijst er ook op hoe belangrijk het is met frequente risicobeoordelingen tijdens de bouwfase te werken, aangezien de risico’s tijdens de bouwperiode veranderen.

Volgens Mikael Hansson is er geen eenvoudige verklaring waarom er in onze buurlanden minder doden vallen. Vele factoren spelen een rol. Hij wijst naar Noorwegen als een pionierend land.

– Noorwegen heeft lange tijd ongeveer dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als Zweden, maar na het grootste aantal dodelijke slachtoffers in 2014 hebben bedrijven en autoriteiten gemeenschappelijke oorzaken benoemd.

– De kwestie stond hoog op de agenda en het effect was er onmiddellijk. In Noorwegen heeft zich het werk op het gebied van veiligheid op de werkplek zelfs zo explosief ontwikkelt dat als management van een bedrijf het probleem vandaag negeert, het direct belangrijke contracten dreigt te verliezen. Zover zijn we nog lang niet in Zweden, zegt Mikael Hansson.

Met dank aan: OSCAR MAGNUSSON

Dodelijke ongevallen in de Bouwsector per 1000 000 bouwvakkers:

Zweden:
2015 5 (1,5)
2016 9 (2,6)
2017 7 (2,0)
2018 12 (3,5)
Noorwegen:
2015 6 (2,6)
2016 8 (3,3)
2017 7 (2,7)
2018 4 (1,9)
Denemarken:
2015 6 (3,6)
2016 3 (1,85)
2017 5 (2,6)
2018 2 (1,5)
Finland
2015 3 (1,9)
2016 9 (5,0)
2017 2 (1,1)
2018 6 (3,2)

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder