De Arbeidsinspectie ziet graag dat álle containers worden gecontroleerd op gassen. In de Arbowet staat dat een werkgever verplicht is te onderzoeken of er gevaar bestaat voor:

– verstikking
– brand
– vergiftiging
– bedwelming
– explosie

voordat een werknemer een gesloten ruimte betreedt.

gasmeting

Elke container controleren is onwerkbaar, maar de ontvanger mag als alternatief een onderzoeksrapport met risicoprofiel opstellen. Hierin zijn alle factoren meegenomen om te bepalen hoe groot het risico is dat een container gevaar oplevert.

Bedrijven die overzeese containers lossen zijn ook wettelijk verplicht om een aanvullende risico-inventarisatie (ARIE) uit te (laten) voeren. Ook moeten zij bedrijfsprocedures en –protocollen opstellen en het personeel voorlichten en instrueren.

Klik hieronder voor uitgebreide documentatie en informatie.
Via deze link van FNV: https://www.fnv.nl/werk-inkomen/veilig-gezond-werken/gevaarlijke-stoffen/gassen-in-containers


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Ontdek meer van Arbostart.nl

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder